En traktors skärmningsförmåga med avseende på strålningen från en med 137-Cs belagd markyta